คว้าโอกาสลงทุนหุ้นจีน ด้วย DR80 จากกรุงไทย
NETEASE80ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท เน็ตอีส อิงค์ (NetEase, Inc.)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงทุนง่าย ได้ทุก บล.
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ซื้อได้ทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
เสนอขายผ่านระบบซื้อขายใน SET
(Direct Listing) ไม่ต้องจองซื้อ
ลงทุนง่ายใช้พอร์ตหุ้นเดิม
ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรด
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย .


ชื่อย่อหลักทรัพย์ NETEASE80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้น NetEase 1 หุ้น : DR 100 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.
วันที่ 15 มีนาคม 2566

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น NetEase (9999.HK) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย
ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน NetEase DR หรือ NETEASE80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา NETEASE80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัทเน็ตอีส อิงค์ (NetEase, Inc.) (9999.HK) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา NETEASE80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น NetEase : 100 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา NETEASE80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt: NETEASE80
Depositary Receipt: NETEASE80  
(0.23 MB) PDF