ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
META80Xตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บริษัท META PLATFORMS, INC. ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


โอกาสลงทุนหุ้นระดับโลก
ผ่าน DRx (Fractional DR)

ลงทุนน้อยได้ ไม่มีขั้นต่ำ
ส่งคำสั่งเป็นบาทก็ได้
เป็นหน่วยก็ดี

ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ช่วงราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่ากับ 0.01 บาท
เทรดได้ตามเวลา
ตลาดหุ้นโลก

ซื้อขาย Real-time
พร้อม NASDAQ ช่วงเวลา 20:00 - 04:00 น.


ชื่อย่อหลักทรัพย์ META80X

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิงหุ้น Meta 1 หุ้น : DRx 8,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขาย DRx กับ บล. ที่ให้บริการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Meta (META) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Meta DRx หรือ META80X

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา META80X ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท META PLATFORMS, INC. (META) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา META80X (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Meta : 8,000 DRx)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา META80X ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DRx, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt Fact Sheet : META80X
Depositary Receipt Fact Sheet : META80X  
(0.20 MB) PDF