DRx Night Trade หุ้น AI เปลี่ยนโลก
GOOG80Xตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (Alphabet Inc.)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โอกาสลงทุนหุ้นระดับโลก
ผ่าน DRx (Fractional DR)

ลงทุนน้อยได้ ไม่มีขั้นต่ำ
ส่งคำสั่งเป็นบาทก็ได้
เป็นหน่วยก็ดี

ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ช่วงราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่ากับ 0.01 บาท
เทรดได้ตามเวลา
ตลาดหุ้นโลก

ซื้อขาย Real-time
พร้อม NASDAQ ช่วงเวลา 20:00 - 04:00 น.


ชื่อย่อหลักทรัพย์ GOOG80X

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้น Alphabet 1 หุ้น : DRx 2,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขาย DRx กับ บล. ที่ให้บริการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Alphabet (GOOG) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Alphabet DRx หรือ GOOG80X

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา GOOG80X ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท Alphabet Inc. (GOOG) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา GOOG80X (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Alphabet : 2,000 DRx)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา GOOG80X ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DRx, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt: GOOG80X
Depositary Receipt: GOOG80X  
(0.20 MB) PDF