ลงทุนหุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคต BYDCOM DRตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท บีวายดี จำกัด
(BYD Company Limited)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงทุนง่าย ได้ทุก บล.
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ซื้อได้ทันทีผ่าน
Streaming by Settrade

เสนอขายผ่านระบบซื้อขายใน SET (Direct Listing)
ไม่ต้องจองซื้อ
เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 หน่วย
ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรดฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย


ชื่อย่อหลักทรัพย์ BYDCOM80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้น BYD 1 หุ้น : DR 1,000 หน่วย


ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing
ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น BYD (1211 hk) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน BYD DR หรือ BYDCOM80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา BYDCOM80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของบริษัท บีวายดี จำกัด (BYD Company Limited) (1211.HK) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา BYDCOM80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น BYD : 1,000 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา BYDCOM80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt: BYDCOM80
Depositary Receipt: BYDCOM80  
(0.23 MB) PDF