มือใหม่ ไม่มีเวลา แต่อยากลงทุนบริษัทแบบเน้นคุณค่าสไตล์บัฟเฟตต์
BRKB80Xตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท BERKSHIRE HATHAWAY INC.

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


โอกาสลงทุนหุ้นระดับโลก ผ่าน DRx (Fractional DR)
ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ซื้อขายเป็นเงินบาท
มีโอกาสได้รับผลตอบแทน ทั้งเงินปันผล
และกำไรจากส่วนต่างราคา
เทรดได้ตามเวลาตลาดหุ้นโลก
ซื้อขาย Real-time พร้อม NYSE
ช่วงเวลา 20:00 - 04:00 น.


ชื่อย่อหลักทรัพย์ BRKB80X

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิงหุ้น Berkshire 1 หุ้น : DRx 10,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขาย DRx กับ บล. ที่ให้บริการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Berkshire (BRK-B) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Berkshire DRx หรือ BRKB80X

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา BRKB80X ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท BERKSHIRE HATHAWAY INC. (BRK-B) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา BRKB80X (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Berkshire : 10,000 DRx)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา BRKB80X ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DRx, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Factsheet BRKB80X
Factsheet BRKB80X  
(0.20 MB) PDF