ครั้งแรกในไทย ที่สุดแห่งโอกาสเป็นเจ้าของ
หุ้นเทคฯ ระดับโลก APPLE DRxตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (Apple Inc)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โอกาสลงทุนหุ้นระดับโลก
ในบริษัท Tesla
ลงทุนน้อยได้ ไม่มีขั้นต่ำ
ส่งคำสั่งเป็นบาทก็ได้ เป็นหน่วยก็ดี
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ช่วงราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายเท่ากับ 0.01 บาท
เทรดได้ตามเวลาตลาดหุ้นโลก
ซื้อขาย Real-time พร้อม NASDAQ
ช่วงเวลา 20:00 - 04:00 น.


ชื่อย่อหลักทรัพย์ AAPL80X

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้น AAPL 1 หุ้น : DRx 1,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขาย DRx กับ บล. ที่ให้บริการ
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Apple (AAPL) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Apple DRx หรือ AAPL80X

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา AAPL80X ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท Apple Inc (AAPL) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา AAPL80X (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Apple : 1,000 DRx)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา AAPL80X ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DRx, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt: AAPL80X
Depositary Receipt: AAPL80X  
(0.24 MB) PDF