ทำธุรกรรมได้ทั้งเงินโอนเข้าและออก *สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รองรับการทำรายการทั้งแบบ Same Day และซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (ตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคาร)
ทำรายการโอนได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การโอนเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ยกเว้น การโอนไปในวัตถุประสงค์ Negative List**
สกุลเงิน : ซาอุดิอาราเบียริยัล (Saudi Riyal : SAR)

ธนาคารตัวกลาง (Correspondent Bank)

The Saudi National Bank (Swift code : NCBKSAJE)

การโอนเงินต่างประเทศ

รองรับได้ทั้งเงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกจากประเทศไทย*

อัตราแลกเปลี่ยน (FX)

Same Day และ ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward) (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร)

วัตถุประสงค์

ได้ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้น Negative List ที่จะต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ

เอกสารประกอบ

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • Krungthai NEXT (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • Krungthai Corporate Online และ Krungthai Trade Online
  (Krungthai Business จะเปิดให้บริการโอนสกุลเงิน SAR ในภายหลัง)

การทำรายการ

ผ่านสาขาและผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai Corporate Online และ Krungthai Trade Online
(สำหรับ Krungthai NEXT และ Krungthai Business จะเปิดให้บริการโอนสกุลเงิน SAR ในภายหลัง)

กลุ่มลูกค้า

ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ทำธุรกรรมได้ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 208 4646 หรือ CorporateFXSales@krungthai.com


หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาในการโอนเงินถึงปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง
 • **Negative List เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันหยุดธนาคารในประเทศซาอุดิอาระเบีย คือ วันศุกร์ – วันเสาร์ (เปิดทำการวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี)
 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • เอกสารหลักฐานประกอบเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูเอกสารหลักฐานประกอบหลังจากวันที่โอนเงิน หากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกตรวจสอบ


สนใจผลิตภัณฑ์

โอนเงิน ซาอุฯริยัล(SAR)| ธนาคารกรุงไทย ปลายทางรับเงินทันใจ โอนที่กรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT https://krungthai.com//Download/generalcontent/MediaFile_40398750x500px_ONEApp.jpg

ดาวน์โหลด
listing
listing  
(0.13 MB) JPG