ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองและตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองและตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี
(0.18 MB) PDF
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองและตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองและตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า
(0.19 MB) PDF
ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
ตารางค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
ตารางค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
(0.43 MB) PDF
ประกันภัยบ้าน Home Beyond
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครอง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครอง
(0.05 MB) PDF
ประกันภัยทรัพย์สิน สบายใจ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครอง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครอง
(0.05 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่