ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล
รายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล
รายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล
(4.98 MB) PDF
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล (490937)
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล (490937)
(0.33 MB) PDF
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล (473252)
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล (473252)
(0.33 MB) PDF
บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Term & Condition)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Term & Condition)
(0.23 MB) PDF
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค
(0.62 MB) PDF
บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TPA)
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TPA)
(0.27 MB) DOCX
รายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม
รายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม
(9.55 MB) PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไข : บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม(473252)
ตารางเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไข : บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม(473252)
(0.34 MB) PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไข : บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม(490037)
ตารางเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไข : บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม(490037)
(0.34 MB) PDF
บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
รายชื่อโรงพยาบาล ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
รายชื่อโรงพยาบาล ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
(0.42 MB) PDF
ตารางสรุปความคุ้มครองบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
ตารางสรุปความคุ้มครองบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
(0.31 MB) PDF
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า (490937)
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า (490937)
(0.34 MB) PDF
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า (473252)
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า (473252)
(0.34 MB) PDF
กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม
Sales Sheet : กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม
Sales Sheet : กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม
(0.64 MB) PDF
บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด
(0.30 MB) PDF
บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส
Sales Sheet : บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส
(0.35 MB) PDF
KRUNGTHAI FUN DEBIT CARD
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN DEBIT CARD
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN DEBIT CARD
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet : KRUNGTHAI FUN DEBIT CARD
Sales Sheet : KRUNGTHAI FUN DEBIT CARD
(0.14 MB) PDF
บัตร Krungthai e-Money
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Money)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Money)
(0.23 MB) PDF
Terms and Conditions of Krungthai e-Money Service
Terms and Conditions of Krungthai e-Money Service
(0.16 MB) PDF
บัตรกรุงไทย "พร้อมจ่าย"
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
(0.08 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money Card)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money Card)
(0.23 MB) PDF
Terms and Conditions of Krungthai e-Money Service
Terms and Conditions of Krungthai e-Money Service
(0.16 MB) PDF
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
(0.11 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
(0.20 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.50 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.17 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.52 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.14 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.52 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.56 MB) PDF
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.16 MB) PDF
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน(สั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน(สั่งซื้อครั้งแรก)
(0.15 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
(7.72 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.26 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.70 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.72 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.82 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.28 MB) PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
(0.36 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงินไม่ได้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.21 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน
(0.24 MB) PDF
บัตร M-PASS
รายชื่อสาขาที่จำหน่ายบัตร M-Pass (รับบัตรทันที)
รายชื่อสาขาที่จำหน่ายบัตร M-Pass (รับบัตรทันที)
(0.14 MB) PDF
รายชื่อสาขาที่รับสั่งจองบัตร M-Pass และรับบัตรทางไปรษณีย์
รายชื่อสาขาที่รับสั่งจองบัตร M-Pass และรับบัตรทางไปรษณีย์
(0.20 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่