ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
เงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(0.25 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
(1.79 MB) JPG
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.30 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
(0.13 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงิน Kids Savings
Product Catalog : บัญชีเงิน Kids Savings
(1.81 MB) JPG
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
(0.09 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
(0.09 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.09 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
เงินฝาก Krungthai Care Savings
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings)
(0.19 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ Krungthai Care Savings
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ Krungthai Care Savings
(1.01 MB) PDF
เงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำ
Product Catalog : เงินฝากประจำ
(1.85 MB) JPG
เงินฝากประจำตามใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
(0.29 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำ
Product Catalog : เงินฝากประจำ
(1.85 MB) JPG
เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.30 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
(0.09 MB) PDF
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
(1.86 MB) JPG
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (12 กรกฎาคม 2567)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (12 กรกฎาคม 2567)
(0.71 MB) PDF
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.45 MB) PDF
ข้อตกลง และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) - Thai Version
ข้อตกลง และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) - Thai Version
(0.15 MB) PDF
ข้อตกลง และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) - English Version
ข้อตกลง และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) - English Version
(0.11 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.68 MB) PDF
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.09 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.29 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
เงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
(0.09 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก เป๋ามีตัง ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก เป๋ามีตัง ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
(0.13 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_02
(1.75 MB) JPG
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์_01
(2.09 MB) JPG
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่