คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
  • หน่วยงานเอกชนที่สนใจ จะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร?
    • ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารและ ผ่านการรับรองจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://envfund.onep.go.th หรือ Facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าบุคคล