คำถามที่พบบ่อย

Krungthai e-Logistics บริการรับชำระค่าบริการเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
Krungthai e-Customs บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ต
Krungthai e-BPP
บริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai E-Cheque)
บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)
Krungthai e-Withholding Tax Plus
บริการโอนเงิน Single Payment PromptPay
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)
  • ช่องทางการชำระเงิน เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
      • ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถชำระเงินผ่าน Krungthai netbank สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคาร
      • ในกรณีที่ผู้รับการแจ้งเตือน ชำระเงินผ่านคนละช่องทางกับที่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนจะค้างอยู่ในระบบจนกว่าจะหมดอายุ ผู้รับการแจ้งเตือนควรกดยกเลิกรายการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน
  • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
    • ทั้งผู้ส่งการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือนต้องสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ
<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าบุคคล