ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
Derivatives
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ
(0.41 MB) PDF
Investment Solution
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOLUX10F
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOLUX10F
(0.66 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
(1.41 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง iSTOXX
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง iSTOXX
(0.23 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOAIESG5
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOAIESG5
(0.73 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.73 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง Dual Currency Note
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง Dual Currency Note
(0.41 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index
(0.73 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง  J.P. Morgan Mozaic XRP Index ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.83 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note  ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.84 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note
(0.79 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 1XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 1XTHOR
(0.99 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 2XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 2XTHOR
(0.99 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 2XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 2XTHOR
(1.01 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 1XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 1XTHOR
(1.01 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(1.89 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Fixed Range Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Fixed Range Inverse Floater Note
(1.01 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Krungthai Fixed Range Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Krungthai Fixed Range Inverse Floater Note
(1.01 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
(1.65 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Inverse Floater Note)
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Inverse Floater Note)
(0.46 MB) PDF
Fact Sheet ผลิตภัณฑ์ Dual Currency Note สำหรับปี 2565
Fact Sheet ผลิตภัณฑ์ Dual Currency Note สำหรับปี 2565
(0.59 MB) PDF
Factsheet Equity Linked Note
Factsheet Equity Linked Note
(0.50 MB) PDF
Factsheet Capped Airbag
Factsheet Capped Airbag
(0.41 MB) PDF
Structured Note Performance Update : August 2022
Structured Note Performance Update : August 2022
(0.05 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล