ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
Derivatives
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ
วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ
(0.41 MB) PDF
Krung Thai Bank FX Disclosure
Krung Thai Bank FX Disclosure
(0.08 MB) PDF
Investment Solution
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOLUX10F
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOLUX10F
(0.66 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
(1.41 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง iSTOXX
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง iSTOXX
(0.23 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOAIESG5
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง SOAIESG5
(0.73 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.73 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง Dual Currency Note
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิง Dual Currency Note
(0.41 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index
(0.73 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง  J.P. Morgan Mozaic XRP Index ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง J.P. Morgan Mozaic XRP Index ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.83 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note  ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(1.84 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Inverse Floater Note
(0.79 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 1XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 1XTHOR
(0.99 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 2XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”) (Inverse Floater Note) 2XTHOR
(0.99 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 2XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 2XTHOR
(1.01 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 1XTHOR
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Inverse Floater Note) 1XTHOR
(1.01 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(1.89 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Fixed Range Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Fixed Range Inverse Floater Note
(1.01 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Krungthai Fixed Range Inverse Floater Note
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Krungthai Fixed Range Inverse Floater Note
(1.01 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
(1.65 MB) PDF
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Inverse Floater Note)
Factsheet หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Inverse Floater Note)
(0.46 MB) PDF
Fact Sheet ผลิตภัณฑ์ Dual Currency Note สำหรับปี 2565
Fact Sheet ผลิตภัณฑ์ Dual Currency Note สำหรับปี 2565
(0.59 MB) PDF
Factsheet Equity Linked Note
Factsheet Equity Linked Note
(0.50 MB) PDF
Factsheet Capped Airbag
Factsheet Capped Airbag
(0.41 MB) PDF
Structured Note Performance Update : August 2022
Structured Note Performance Update : August 2022
(0.05 MB) PDF
Structured Note Performance Update : September 2022
Structured Note Performance Update : September 2022
(0.07 MB) PDF
Structured Note Performance Update : October 2022
Structured Note Performance Update : October 2022
(0.09 MB) PDF
Factsheet Step up Callable Note
Factsheet Step up Callable Note
(0.86 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
(1.81 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
(1.80 MB) PDF
Factsheet Callable Bonus Note QA-Final
Factsheet Callable Bonus Note QA-Final
(0.82 MB) PDF
Structured Note Performance Update : November 2022
Structured Note Performance Update : November 2022
(0.25 MB) PDF
Structured Note Performance Update : December 2022
Structured Note Performance Update : December 2022
(0.29 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หนังสือชี้ชวน โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
(1.80 MB) PDF
Factsheet PIMCO GIS Income Fund Linked Note
Factsheet PIMCO GIS Income Fund Linked Note
(0.63 MB) PDF
Krungthai – Gold Twin Win Note ออกและเสนอขายสกุลเงินบาท (Facts Sheet)
Krungthai – Gold Twin Win Note ออกและเสนอขายสกุลเงินบาท (Facts Sheet)
(0.33 MB) PDF
Krungthai – Gold Twin Win Note : หนังสือชี้ชวน
Krungthai – Gold Twin Win Note : หนังสือชี้ชวน
(1.80 MB) PDF
Krungthai – Gold Twin Win Note ออกและเสนอขายสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Facts Sheet)
Krungthai – Gold Twin Win Note ออกและเสนอขายสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Facts Sheet)
(0.79 MB) PDF
Structured Note Performance Update : January 2023
Structured Note Performance Update : January 2023
(0.32 MB) PDF
Krungthai - Step-up Callable Bonus Note (หนังสือชี้ชวน)
Krungthai - Step-up Callable Bonus Note (หนังสือชี้ชวน)
(2.04 MB) PDF
Krungthai - Step-up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
Krungthai - Step-up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
(0.83 MB) PDF
Structured Note Performance Update : February 2023
Structured Note Performance Update : February 2023
(0.35 MB) PDF
Krungthai – BNP Alpha Commodity (Facts Sheet)
Krungthai – BNP Alpha Commodity (Facts Sheet)
(0.65 MB) PDF
Krungthai –  BNP Alpha Commodity (หนังสือชี้ชวน)
Krungthai – BNP Alpha Commodity (หนังสือชี้ชวน)
(2.04 MB) PDF
Krungthai – BNP Alpha Commodity (Facts Sheet 21 Mar 2023)
Krungthai – BNP Alpha Commodity (Facts Sheet 21 Mar 2023)
(0.65 MB) PDF
Structured Note Performance Update : March 2023
Structured Note Performance Update : March 2023
(0.51 MB) PDF
Krungthai –  Shark Fin Note (Facts Sheet)
Krungthai – Shark Fin Note (Facts Sheet)
(0.77 MB) PDF
Krungthai – Step Up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
Krungthai – Step Up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
(0.75 MB) PDF
Krungthai – Step Up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
Krungthai – Step Up Callable Bonus Note (Facts Sheet)
(0.74 MB) PDF
Structured_Note_Performance_April 2023
Structured_Note_Performance_April 2023
(0.50 MB) PDF
Structured_Note_Performance_May 2023
Structured_Note_Performance_May 2023
(0.53 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน_KTB Structure Note_2565_SP2-6
หนังสือชี้ชวน_KTB Structure Note_2565_SP2-6
(1.72 MB) PDF
KTB65-029_UBS XRP2.0_Factsheet
KTB65-029_UBS XRP2.0_Factsheet
(0.64 MB) PDF
ALL Annexes XRP2.0
ALL Annexes XRP2.0
(3.32 MB) PDF
KTB65-031_Factsheet_UBS XRP2.0
KTB65-031_Factsheet_UBS XRP2.0
(0.64 MB) PDF
Structured Note Performance_June 2023
Structured Note Performance_June 2023
(0.54 MB) PDF
20230710_หนังสือชี้ชวน_KTB Structure Note_2565_SP2-6
20230710_หนังสือชี้ชวน_KTB Structure Note_2565_SP2-6
(1.72 MB) PDF
20230710_USD Bonus Note_Factsheet
20230710_USD Bonus Note_Factsheet
(0.61 MB) PDF
Structured Note Performance Update : July 2023
Structured Note Performance Update : July 2023
(0.54 MB) PDF
Krungthai – Alternative Funds Index facts sheet
Krungthai – Alternative Funds Index facts sheet
(0.65 MB) PDF
Krungthai – Alternative Funds Index หนังสือชี้ชวน
Krungthai – Alternative Funds Index หนังสือชี้ชวน
(2.04 MB) PDF
Structured Note Performance_August 2023
Structured Note Performance_August 2023
(0.55 MB) PDF
Krungthai – Step-up Callable Bonus Note - Fact Sheet
Krungthai – Step-up Callable Bonus Note - Fact Sheet
(0.79 MB) PDF
Krungthai – Step-up Callable Bonus Note - หนังสือชี้ชวน
Krungthai – Step-up Callable Bonus Note - หนังสือชี้ชวน
(2.04 MB) PDF
Structured Note Performance_September 2023
Structured Note Performance_September 2023
(0.59 MB) PDF
KTB66-004_Factsheet
KTB66-004_Factsheet
(0.82 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2566 (Prospectus No.1/2566)
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2566 (Prospectus No.1/2566)
(2.04 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2565 (Prospectus No.1/2565)
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2565 (Prospectus No.1/2565)
(0.50 MB) PDF
20231027_KTB66-005_Shark Fin Bull Note (2828HK)_Factsheet
20231027_KTB66-005_Shark Fin Bull Note (2828HK)_Factsheet
(0.77 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-007
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-007
(0.83 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-008
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-008
(0.66 MB) PDF
Structured Note Performance_October 2023
Structured Note Performance_October 2023
(0.63 MB) PDF
Structured Note Performance_November 2023
Structured Note Performance_November 2023
(0.63 MB) PDF
Structured Note Performance_December 2023
Structured Note Performance_December 2023
(0.64 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet) KTB66-011_Global Equity Absolute Return Fund_Factsheet
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet) KTB66-011_Global Equity Absolute Return Fund_Factsheet
(0.60 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน (Facts Sheet) : KTB66-011
หนังสือชี้ชวน (Facts Sheet) : KTB66-011
(2.04 MB) PDF
Structured Note Performance Update : January 2024
Structured Note Performance Update : January 2024
(0.66 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2566 (Prospectus No.2/2566)
หนังสือชี้ชวนครั้งที่ 1/2566 (Prospectus No.2/2566)
(2.68 MB) PDF
KTB66-020_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
KTB66-020_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
(0.38 MB) PDF
KTB66-019_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
KTB66-019_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
(0.40 MB) PDF
KTB66-018_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
KTB66-018_หุ้นกู้กรุงไทยสะสมดอกเบี้ย 5 ปี_factsheet
(0.39 MB) PDF
Structured Note Performance Update : February 2024
Structured Note Performance Update : February 2024
(0.61 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-030
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-030
(0.85 MB) PDF
Structured Note Performance_March 2024
Structured Note Performance_March 2024
(0.74 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-032
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-032
(0.86 MB) PDF
Structured Note Performance_april 2024
Structured Note Performance_april 2024
(0.67 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน 1_2566_20240523
หนังสือชี้ชวน 1_2566_20240523
(2.65 MB) PDF
KTB66-034_Solactive Japan All Cap VT Index_Factsheet
KTB66-034_Solactive Japan All Cap VT Index_Factsheet
(0.66 MB) PDF
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-049
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Facts Sheet): KTB66-049
(0.77 MB) PDF
Structured Note Performance Update : May 2024
Structured Note Performance Update : May 2024
(0.66 MB) PDF
KTB66-051_Bonus Callalble Note 13NC3_Factsheet
KTB66-051_Bonus Callalble Note 13NC3_Factsheet
(0.84 MB) PDF
Structured Note Performance_June 2024
Structured Note Performance_June 2024
(0.68 MB) PDF
KTB66-055_Bonus Callalble Note 13NC3_Factsheet_Payment 23-24July24
KTB66-055_Bonus Callalble Note 13NC3_Factsheet_Payment 23-24July24
(0.84 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล