ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
Application for Import Financing
Application for Import Financing
(0.37 MB) PDF
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
Application for Trust Receipt
Application for Trust Receipt
(0.37 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย FPL with Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)
(0.37 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย FPL without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
(0.53 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C
Application_for_Packing Credit
Application_for_Packing Credit
(0.26 MB) PDF
บริการสินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก Bills for Collection: FPC
Foreign Bills Purchased under Bills for Collection_FPC
Foreign Bills Purchased under Bills for Collection_FPC
(0.45 MB) PDF
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
Shipping Guarantee and Delivery Order Update 08/02/2021
Shipping Guarantee and Delivery Order Update 08/02/2021
(1.05 MB) PDF
บริการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
Application for LC Amendment Update 08/02/2021
Application for LC Amendment Update 08/02/2021
(1.21 MB) PDF
Application for LC Issuance Update 08/02/2021
Application for LC Issuance Update 08/02/2021
(4.79 MB) PDF
Terms and Conditions - Application Form for LC Issuance
Terms and Conditions - Application Form for LC Issuance
(4.37 MB) PDF
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(1.09 MB) PDF
ใบคำขอทำธุรกรรมต่างประเทศ (โอนเงินต่างประเทศ)
ใบคำขอทำธุรกรรมต่างประเทศ (โอนเงินต่างประเทศ)
(1.82 MB) PDF
ยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Confirmation
Krungthai Payment Instructions for Letter of Credit Confirmation 2020
Krungthai Payment Instructions for Letter of Credit Confirmation 2020
(0.67 MB) PDF
DLC Issuance/Amendment and DLC - Inward Bills for Collection
Domestic LC Amendment Update 08/02/2021
Domestic LC Amendment Update 08/02/2021
(1.00 MB) PDF
Domestic LC Issuance Update 08/02/2021
Domestic LC Issuance Update 08/02/2021
(1.70 MB) PDF
Terms and Conditions - Application Form for DLC Issuance
Terms and Conditions - Application Form for DLC Issuance
(1.34 MB) PDF
DLC - Outward Bills for Collection
DLC - Outward Bills for Collection
DLC - Outward Bills for Collection
(0.86 MB) PDF
DPL Without Recourse
DPL Without Recourse Form
DPL Without Recourse Form
(0.83 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล