ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
Application for Import Financing
Application for Import Financing
(0.37 MB) PDF
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
ใบคำขอสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
ใบคำขอสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.42 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย FPL with Recourse
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(1.08 MB) PDF
Terms and Conditions for APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
Terms and Conditions for APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.17 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย FPL without Recourse
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.84 MB) PDF
Terms and Conditions for APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
Terms and Conditions for APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.18 MB) PDF
สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C
ใบคำขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Application for Packing Credit) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
ใบคำขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Application for Packing Credit) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(1.43 MB) PDF
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก Outward Foreign Bills for Collection under LC / BC
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(1.08 MB) PDF
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee
BANK GUARANTEE_ACTS_SINGLE JOURNEY GUARANTEE
BANK GUARANTEE_ACTS_SINGLE JOURNEY GUARANTEE
(0.13 MB) PDF
Bank Guarantee_ACTS_Multiple Journey Guarantee
Bank Guarantee_ACTS_Multiple Journey Guarantee
(0.13 MB) PDF
บริการสินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก Bills for Collection: FPC
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR EXPORT BILL มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(1.08 MB) PDF
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
Shipping Guarantee and Delivery Order Update 08/02/2021
Shipping Guarantee and Delivery Order Update 08/02/2021
(1.69 MB) PDF
บริการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
Application for LC Amendment Update 08/02/2021
Application for LC Amendment Update 08/02/2021
(1.21 MB) PDF
Application for LC Issuance Update 08/02/2021
Application for LC Issuance Update 08/02/2021
(4.79 MB) PDF
Terms and Conditions - Application Form for LC Issuance
Terms and Conditions - Application Form for LC Issuance
(0.09 MB) PDF
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ-update
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ-update
(0.18 MB) PDF
ใบคำขอทำธุรกรรมต่างประเทศ (โอนเงินต่างประเทศ)-ฉบับใหม่
ใบคำขอทำธุรกรรมต่างประเทศ (โอนเงินต่างประเทศ)-ฉบับใหม่
(0.52 MB) PDF
ยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Confirmation
Krungthai Payment Instructions for Letter of Credit Confirmation 2020
Krungthai Payment Instructions for Letter of Credit Confirmation 2020
(0.67 MB) PDF
DLC Issuance/Amendment and DLC - Inward Bills for Collection
Domestic LC Amendment Update 08/02/2021
Domestic LC Amendment Update 08/02/2021
(1.00 MB) PDF
Domestic LC Issuance Update 2-Aug-2022
Domestic LC Issuance Update 2-Aug-2022
(0.52 MB) PDF
Terms and Conditions - Application Form for DLC Issuance
Terms and Conditions - Application Form for DLC Issuance
(0.36 MB) PDF
DLC - Outward Bills for Collection
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.84 MB) PDF
DPL Without Recourse
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
APPLICATION FOR COLLECTION / PURCHASE / DISCOUNT WITHOUT RECOURSE UNDER LETTER OF CREDIT / DOMESTIC LETTER OF CREDIT มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(0.84 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล