กลับไปก่อนหน้า

เลือกเป้าหมายที่ต้องการ

อยากซื้อบ้านในฝัน ต้องมีเงินเก็บมากแค่ไหน?

คำนวณภาระผ่อนต่อเดือน

ราคาบ้าน/คอนโดที่คุณสนใจจะซื้อ

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

คุณมีรายได้ประจำต่อเดือนเท่าไหร่

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ภาระผ่อนต่อเดือนของคุณ
0 บาท

หมายเหตุ

เครื่องมือคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เป็นเพียงการคำนวณเพื่อการวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ท่านได้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ รวมถึงข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคารได้