โครงการ CSR

UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
อัพเดทวันที่8 ธ.ค. 2563

UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า

       เกาะเต่า เป็นตำบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะเป็นภูเขา ใช้เวลาเดินทางจากเกาะสมุยด้วยเรือ speed boat ประมาณ 1.30 ชั่วโมง เป็นเกาะที่พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ผนวกกับความสวยงามของท้องทะเลที่สวยงาม เป็นดินแดนสวรรค์ที่นักดำน้ำจากทั่วโลกใฝ่ฝันสักครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ จึงทำให้ทุกๆ ปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสความงามที่เกาะเต่าแห่งนี้

       เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชากรในเกาะเต่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่สามารถเดินทางมายังเกาะเต่าได้ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าจึงซบเซาอย่างเห็นได้ชัด

       ธนาคารกรุงไทย จึงร่วมกับ UNDP ประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกันจัดโครงการ Koh Tao, Better Together โดยการร่วมระดมทุน ผ่าน QR E-Donation "มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า" เพื่อสร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยจ้างชาวเรือให้ทำความสะอาดชายหาดและปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในเกาะเต่าให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

       รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน การแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้แก่ กับน้องๆ นักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า


ดาวน์โหลด
เกาะเต่า
เกาะเต่า
(0.05 MB) JPG