โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
อัพเดทวันที่13 ส.ค. 2563
ชุมชนบ้านโครไคร

ทำไมต้อง ชุมชนบ้านโคกไคร

ชุมชนบ้านโคกไคร หมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมแหล่งสำคัญของประเทศ พร้อมทั้งยังมีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโคลนร้อน ป่าชายเลน ถ้ำผีหัวโต หาดปูแดง รวมถึงกิจกรรมพายเรือคายัค ทั้งผลิตสินค้าจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น สครับเปลือกหอยนางรม สบู่เปลือกหอยนางรม สมุนไพรเพื่อสุขภาพขลู่ ฯลฯ


ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คีย์เวิร์ดสำคัญของโครงการ CSR ในครั้งนี้คือ “ความยั่งยืน” จึงจับมือกับชุมชนบ้านโคกไคร มอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้าน (ฟาร์มหอยนางรม)
• สร้างห้องน้ำ
• จัดทำแพ
• ปรับปรุงเรือนำเที่ยว

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• พัฒนา Packaging
• ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• Visibility
• การขายสินค้าผ่านE-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดย อพท.
• จัดทำสมุดเยี่ยมชม