ข่าว CSR

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
อัพเดทวันที่9 ต.ค. 2562

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปทะยานสู่อนาคตกับโมเดลธุรกิจพลิกเงินล้านตามแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน SME