ข่าว CSR

ประกาศผล ต้นกล้า ที่ผ่านเข้ารอบ Tonkla Camp 15 ทีม
อัพเดทวันที่15 ส.ค. 2561

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ 15 ทีม
โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 12
*ลำดับไม่เรียงตามคะแนน*

ลำดับ

รหัสทีม

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

1

61TN0019

น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไร้ยุงกวน

โรงเรียนเถินวิทยา

2

61TN0183

วิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ สู่ชุมชนน้ำมวบใต้เงาเทือกเขาหลวงพระบาง

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

3

61TNE0018

อนุรักษ์ไหมลูกแก้ว ตามแนวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี สู่วิถีความยั่งยืน

โรงเรียนกันทรารมณ์

4

61TNE0177

นางัวพัฒนา ผ้าครามภูไท สร้างวินัยทางการเงิน

โรงเรียนแวงพิทยาคม

5

61TNE0257

ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวตามรอยพ่อ

โรงเรียนอำนาจเจริญ

6

61TNE0238

หัตถศิลป์สร้างสรรค์เสื่อยกลาย สร้างรายได้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนพุทไธสง

7

61TC0072

อ.ส.ศ. โมเดล ชุมชนพอเพียง สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

8

61TC0077

ใบอ้อย T 4.0 สู่นวัตกรรมแห่งความพอเพียง

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

9

61TC0079

พลิกฟื้นชุมชนด้วยกระดาษสาพอเพียง

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

10

61TC0095

ต่อ เติม แต่ง

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

11

61TC0216

บำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส เพิ่มรากฐานในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยธูปฤาษี

โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์

12

61TB0104

ชุมชนทอผ้า 3 R’s รักโลก ชีวิตดี๊ดี

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

13

61TS0049

โกปี๊(กาแฟโบราณ) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและชีวิตที่เป็นสุขของชุมชน

โรงเรียนมุสลิมศึกษา

14

61TS0066

เสาหลักนำทางจากยางพารานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

15

61TS0070

วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดในการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการยับยั้งการขึ้นรา

โรงเรียนสตรีพัทลุง


ดาวน์โหลด
รายละเอียด Tonkla Camp
รายละเอียด Tonkla Camp
(1.18 MB) PDF