ข่าว CSR

ธนาคารจัดอบรมโครงการ Financial Literacy
อัพเดทวันที่14 มิ.ย. 2561

       

        ธนาคารจัดสัมมนาการ ให้ความรู้ทางการเงิน แก่บุคลากรในโครงการการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านทั้ง 94 โรงเรียนทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ โดยได้มีการให้ความรู้ทางการเงิน การวางแผนการเงิน และการทำธุรกรรมการเงินทั้งยุค 4.0 รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

     และมีการ Workshop การวางแผนการเงินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงการวางแผนทางการเงินมากขึ้น ทั้ง 94 โรงเรียนจะจัดตั้ง Krungthai Saving Club เพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย