บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด
KRUNGTHAI MIZUHO LEASING COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด (KTMIZUHO) (เดิมชื่อ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด : KTIBJ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัท มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลีสซิ่งชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปี โดยมีบมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 49%

บริการของบริษัท
บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด ให้บริการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการเช่าแบบลีสซิ่ง และเช่าซื้อ ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถยก รถขุด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน และ สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงบริการแฟคเตอริ่ง และ บริการรถเช่ารวมการบำรุงรักษา

จุดเด่นของการให้บริการ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติกและเคมีภัณฑ์,การขนส่งและ โลจิสติกส์, โรงแรม และ โรงพยาบาล, ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ฯลฯ ซึ่งเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การวางแผนภาษี ลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถจัดโครงสร้างการเช่าแบบลีสซิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยบริการที่รวดเร็วไม่มีข้อจำกัดทรัพย์สินที่เช่า (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์) ไม่มีความเสี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการเช่า

ที่อยู่

บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้องเลขที่ 3307-3313 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2009-0888
โทรสาร : 0-2009-0810, 0-2009-0811