บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
KRUNGTHAI COMPUTER SERVICES COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTCS) จัดตั้งวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาท
บริการของบริษัท
  • Data Center Service : บริการด้านการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
  • System Integration Service : บริการด้านพัฒนาระบบงาน
  • IT Consulting Service : ให้บริการด้านคำปรึกษาแก่องค์กรอื่นๆในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ที่อยู่
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 22 อาคารไสวบราวน์ ถนนสุขุมวิท ซอย 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2646-8000
โทรสาร :0-2251-8198