บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
Krungthai General Services and Security Co., Ltd (KTGS)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จัดตั้งเมื่อแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 100%
บริการของบริษัท
  • บริการเติมเงิน แก้ไข ทำความสะอาดเครื่อง ATM
  • ขนส่งทรัพย์สิน และตราสารทางการเงิน
  • เดินเอกสารและบริการทั่วไป
  • บริการพนักงาน ทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ
  • บริหารศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และบริหารอาคาร
  • พิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ
  • เร่งรัดติดตามทวงถามให้ชำระหนี้
  • บริหารงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ที่อยู่
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9911
โทรสาร : 0-2935-3706