บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
KRUNGTHAI LAW COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด "KTLAW" จัดตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคารรวมถึงบุคคลทั่วไป จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงปัจจุบัน
บริการของบริษัท
  • ฟ้องร้องดำเนินคดีว่าต่าง แก้ต่าง และติดตามทวงถามหนี้
  • ฟ้องร้องลูกหนี้กองทุนเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ
ที่อยู่
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
191/50-53 อาคารซีทีไอ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-3739
โทรสาร : 0-2261-3748-50