บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,355 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับ AXA Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 50%
บริการของบริษัท
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการประกันชีวิต ด้วยตัวแทนหรือที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และการบริการที่หลากหลาย ดังนี้
  • ประกันออมทรัพย์
  • ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง
  • ประกันบำนาญ เพื่อการเกษียณอายุ
  • ประกันคุ้มครองชีวิต
สนใจใช้บริการประกันชีวิต ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ที่อยู่
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ในวันและเวลาทำการ
โทรสาร : 0-2723-4032