บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
KTC จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น KTC ในสัดส่วนร้อยละ 49.29 KTC ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

บริการของบริษัท
  • บัตรเครดิต
    ประกอบด้วย บัตรเครดิตทั่วไป บัตรเครดิตร่วม (Co-brand) บัตรเครดิต Affinity บัตรเครดิต Government Services และบัตรเครดิต Corporate
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
    สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประกอบด้วย สินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถ เคทีซี พี่เบิ้ม

ที่อยู่
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ : 02 123 5000
  • โทรสาร : 02 123 5190