บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
Infinitas By Krungthai Co., Ltd.
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมีบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารและเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารถือหุ้น 100%

บริการของบริษัท
ให้บริการดิจิตัลแพลตฟอร์ม รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ที่อยู่

บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
เลขที่ 35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110