บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
KRUNG THAI IBJ LEASING COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด (KTIBJ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 49% เป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัท ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลิสซิ่งชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี
บริการของบริษัท
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • บริการเช่าแบบลีสซิ่ง ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถยก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
 • บริการเช่าซื้อ ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
 • กิจการค้าหลักทรัพย์สินเป็นตราสารหนี้
 • บริการแฟคเตอริ่ง
 • บริการรถเช่าดำเนินงาน
จุดเด่นของการใช้บริการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติกและเคมีภัณฑ์,การขนส่งและโลจิสติกส์, โรงแรม และ โรงพยาบาล, ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ฯลฯ ซึ่งเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การวางแผนภาษี ลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • สามารถจัดโครงสร้างการเช่าแบบลิสซิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยบริการที่รวดเร็ว
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน และไม่ต้องจดจำนองทรัพย์สินถาวร
 • ไม่มีข้อจำกัดทรัพย์สินที่เช่า (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์)
 • ไม่มีความเสี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการเช่า
ที่อยู่
 • เลขที่ 161 ชั้น 18, อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์ : 0-2651-8120
 • โทรสาร : 0-2254-6119