บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด เกิดจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยร่วมทุนกับกลุ่มพานิชชีวะและศรีเฟื่องฟุ้ง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 38 แปรสภาพเป็นบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 55 โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 110 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 45% บริการของบริษัท
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ให้บริการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร หลากหลายประเภท ดังนี้
  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม
  • ประกันภัยทางทะเล
สนใจใช้บริการประกันวินาศภัย ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ที่อยู่
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400
โทรศัพท์ : 0-2624-1111
โทรสาร : 0-2624-1234