โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนบ้านเดื่อ
อัพเดทวันที่9 พ.ย. 2563
ทำไมต้องชุมชนบ้านเดื่อ

ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เส้นทางมะเดื่อ มาบ้านเดื่อไม่น่าเบื่อ เพราะบ้านเดื่อมี “มะเดื่อให้ชิม” มีมะเดื่อให้สวมใส่ แถมยังมีมะเดื่อให้บำรุงผิวพรรณ อีกด้วย ซึ่งมะเดื่อได้ชื่อว่าเป็นไม้มงคลมาตั้งแต่สมัยโบราณบ้านเดื่อเป็นชุมชนที่คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านเดื่อมีเมนูถิ่นชื่อดังที่ต้องลองเมนู “ปลาจุ่ม ครม.” กับ “เมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอด”


ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คีย์เวิร์ดสำคัญของโครงการ CSR ในครั้งนี้คือ “ความยั่งยืน” จึงจับมือกับชุมชนบ้านเดื่อ มอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนบ้านเดื่อ”เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนบ้านเดื่อ
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• ปรับปรุงร้านค้าชุมชน ปรับปรุงสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวปรับปรุงจุด Check in

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• พัฒนาตัดเย็บผ้าย้อมสีมะเดื่อ

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมการท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดย อพท.
• จัดทำสมุดเยี่ยมชม