โครงการ CSR

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
อัพเดทวันที่15 ต.ค. 2562
       
      ปี 2562 ธนาคารจัดโครงการในธีมของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยธนาคารได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับาการทำ Digital Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 346 ทีม จาก 120 สถาบัน รวมเป็นจำนวน 1,384 คน และได้คัด 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต้นกล้าแคมป์ เพื่อเรียนรู้การดำเนินโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing แผนกลยุทธ์การตลาดชุมชน และการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ