โครงการ CSR

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
อัพเดทวันที่15 ต.ค. 2562
เปิดรับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวดแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing 
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านบาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 
สมัครเลย https://www.ktb.co.th/csr/bizethics/  

ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
รายละเอียดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
(0.31 MB) PDF