ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2+, 2+ Gold, 3, 3+ และ 3+ Gold

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
2+, 2+ Gold, 3, 3+ และ 3+ Gold

คุ้มครองแบบไหน ก็เลือกได้ ซื้อง่ายจ่ายสบาย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ค่าเบี้ยประกันภัยไม่แพง เริ่มต้น 2,300 บาทต่อปี
checkimg
ประกันภัยรถยนต์ ที่มีให้เลือกหลายประเภท
checkimg
ผลประโยชน์เพิ่มเติม ชดเชยค่าเดินทาง โจรกรรมทรัพย์สินบนรถ และช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2+, 2+ Gold, 3, 3+ และ 3+ Gold
ข้อตกลงความคุ้มครอง


เงื่อนไขการรับประกันภัยประเภท 2+, 2+ Gold, 3+ และ 3+ Gold

1.รถยนต์ที่สามารถรับประกันภัยได้ ดังนี้ 1.เงื่อนไขการรับประกันภัยประเภท 2+, 2+ Gold, 3+ และ 3+ Gold รถยนต์ที่สามารถรับประกันภัยได้ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรสีดำ) : รหัสรถยนต์ 110 ลักษณะการใช้รถยนต์ การใช้ส่วนบุคคล
 • รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรสีเขียว) : รหัสรถบรรทุก 320 ลักษณะการใช้เพื่อการพาณิชย์

2. เฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 + / 2+ Gold

 • ซ่อมอู่ รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
 • มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ 

3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ ตกแต่งเสริมอื่น ๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น

4. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย ได้แก่ เอเชียและยุโรป

5. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ที่ได้มีการแต่งเพิ่มเติม เช่น รถติดตั้งคอกเหล็ก(ความสูงของคอกเหล็กเกินหัวเก๋ง) รถต่อเติมตู้ ตู้ทึบ รถติดสติ๊กเกอร์

6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย เช่น รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง ให้เช่า รวมทั้งรถที่นำไปใช้ธุรกิจโลจิสติกส์ Supercar รถแข่ง รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถสาธารณะ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อรถลาก รถพ่วง และรถสองแถว

7. ไม่คุ้มครองการใช้รถในการ Demo หรือ Test derive ทุกกรณี

8. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เช่น การเคลือบแก้ว เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึง การเคลือบสีทุกชนิด

9. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 2+ Gold
ความคุ้มครอง ประเภท 2+ ประเภท 2+Gold

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 110
*

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 320
****

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 110
*

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 320
****

ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์
- ชนกับยานพาหนะทางบกและสามารถแจ้งคู่กรณีได้ ไม่เกินทุนประกัน
- รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย      500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน     1,000,000 /ครั้ง 2,500,000 /ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
- ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 200,000 200,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
- เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ เมื่อนำรถเข้าซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) โดยคุ้มครองในกรณีที่เป็น  ฝ่ายถูก - - - 1,000
-  คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ - - 30,000 -
-  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน คุ้มครอง
ทุนประกัน (บาท)  เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี
รหัส 110
*
รหัส 320
****
รหัส 110
*
รหัส 320
****
100,000 6,500 8,700 7,300 8,800
200,000 7,200 9,100 8,000 9,200
300,000 7,900 9,200 8,700 9,500
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ และ 3+ Gold
ความคุ้มครอง ประเภท 3+ ประเภท 3+Gold

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 110
*

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 320
****

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 110
*

ซ่อมอู่
อายุรถ

2-20 ปี
รหัส 320
****

ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์
- ชนกับยานพาหนะทางบกสามารถและแจ้งคู่กรณีได้ ไม่เกินทุนประกัน
- รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้ -
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย      500,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน     1,000,000 / ครั้ง 2,500,000 / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
- ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
100,000
(7 คน)
100,000
(3 คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 200,000 200,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
- เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ เมื่อนำรถเข้าซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) โดยคุ้มครองในกรณีที่เป็น  ฝ่ายถูก - - - 1,000
-  คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ - - 30,000 -
-  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน คุ้มครอง
ลูกค้าทั่วไป : ทุนประกัน (บาท)  เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี
รหัส 110
*
รหัส 320
****
รหัส 110
*
รหัส 320
****
100,000 5,500 8,500 6,300 8,600
200,000 6,200 8,700 7,000 8,800
300,000 6,900 8,800 7,700 8,900
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ความคุ้มครอง ประเภท 3
ไม่จำกัดประเภท และอายุรถ
ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์
- เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกและสามารถแจ้งคู่กรณีได้ ไม่คุ้มครอง
- รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
- น้ำท่วม ไม่คุ้มครอง
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย   500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน      1,000,000 /ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 50,000 (ไม่เกิน 7/3/12 คน)
- ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 50,000 (ไม่เกิน 7/3/12 คน)
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 200,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน คุ้มครอง
รหัสรถยนต์ เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร/ปี (บาท)  
รหัส 110* 2,300
รหัส 120 ** 3,100
รหัส 210*** 4,400
รหัส 320**** 4,000


หมายเหตุ : รหัสรถยนต์ ตัวเลขที่แสดงถึงความหมายที่บริษัทประกันระบุเอาไว้ในหน้าตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
* 1. รหัสรถยนต์ 110 ลักษณะการใช้รถยนต์ การใช้ส่วนบุคคล
** 2.รหัสรถยนต์ 120 ลักษณะการใช้เพื่อการพาณิชย์
*** 3.รหัสรถยนต์โดยสาร 210 ลักษณะการใช้ส่วนบุคคล
****4.รหัสรถบรรทุก 320 ลักษณะการใช้เพื่อการพาณิชย์เงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี  เท่านั้น  (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)  และได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว
 2. อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น
 3. อัตราเบี้ยประกันภัยต่ออายุ เป็นอัตราคงที่ไม่มีส่วนลดใด ๆ
 4. ข้อยกเว้นการไม่รับประกันภัย
  4.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
  4.2 รถยนต์นำเข้า / มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น อะไหล่หายาก, รถยนต์ Super Car หรือ รถ Sport 2 ประตู
  4.3 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแข่ง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลากรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ
 5. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยและ / หรือเงื่อนไขความคุ้มครอง ดังนี้
  5.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  5.2 การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการ บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน

ข้อควรทราบ

1. รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
2. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
4.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์