News & Announcement

ธนาคารปิดจุดบริการ/สาขาชั่วคราว เนื่องจาก

Updated Date 20 Mar 2023
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

 1. สาขาพระประแดง (รหัสสาขา 216) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาบางครุ(รหัสสาขา 246) โทรศัพท์ : 0-2462-7860 -2
  • สาขาถนนปู่เจ้าสมิงพราย(รหัสสาขา 225) โทรศัพท์ : 0-2384-2757 ถึง 9
  • สาขาบิ๊กซี บางปะกอก(รหัสสาขา 1005) โทรศัพท์ : 0-2428-7713 ถึง 4การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

 1. สาขาบ้านตาขุน (รหัสสาขา 1227) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาคีรีรัฐนิคม(รหัสสาขา 830) โทรศัพท์ : 0-7739-1074 ถึง 5
  • สาขาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี(รหัสสาขา 379) โทรศัพท์ : 0-7744-1091ปิดทำการชั่วคราวก่อนปิดควบรวม

 1. สาขาเขาตาโล (พัทยา ซอย 83) (รหัสสาขา 1008) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเนินพลับหวาน (พัทยาซอย 53)(รหัสสาขา 1109) โทรศัพท์ : 0-3840-6546 ถึง 7
  • สาขาถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา)(รหัสสาขา 1148) โทรศัพท์ : 0-3825-2445 ถึง 6
  • สาขาพัทยาใต้(รหัสสาขา 221) โทรศัพท์ : 0-3842-5014 -6, 9275 -6


 2. สาขาโลตัส สตูล (รหัสสาขา 1069) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาควนกาหลง(รหัสสาขา 919) โทรศัพท์ : 0-7479-7019 ถึง 21
  • สาขาสตูล(รหัสสาขา 910) โทรศัพท์ : 0-7472-1340 ถึง 1
Apologies for any inconvenience.