News & Announcement

ธนาคารปิดจุดบริการ/สาขาชั่วคราว เนื่องจาก

Updated Date 9 Aug 2022
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

  1. สาขามาร์คโฟร์ พลาซ่า (รหัสสาขา 1258) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.
    จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
    • สาขาบิ๊กซี แพร่(รหัสสาขา 498) โทรศัพท์ : 0-5453-2183 ถึง 4
    • สาขาแพร่(รหัสสาขา 506) โทรศัพท์ : 0-5451-1630
    • สาขาสูงเม่น(รหัสสาขา 1095) โทรศัพท์ : 0-5454-4448 ถึง 9
Apologies for any inconvenience.