News & Announcement

ธนาคารปิดจุดบริการ/สาขาชั่วคราว เนื่องจาก

Updated Date 18 Apr 2024
ปิดทำการในวันหยุดราชการและ/หรือวันหยุดชดเชยของวันดังกล่าว

 1. สาขาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (รหัสสาขา 85) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(รหัสสาขา 1086) โทรศัพท์ : 0-2259-5491 ถึง 2
  • สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์(รหัสสาขา 15) โทรศัพท์ : 0-2664-1600 - 5
  • สาขาเอกมัย(รหัสสาขา 53) โทรศัพท์ : 0-2381-4052 -4, 0-2390-1921


 2. สาขาการเคหะแห่งชาติ (รหัสสาขา 95) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเทสโก้โลตัส บางกะปิ(รหัสสาขา 185) โทรศัพท์ : 0-2375-6058, 0-2375-6513, 0-2375-6653
  • สาขาถนนนวมินทร์(รหัสสาขา 057) โทรศัพท์ : 0-2375-2844 ถึง 6
  • สาขาศรีนครินทร์(รหัสสาขา 61) โทรศัพท์ : 0-23793241 - 2การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

 1. สาขาโป่งน้ำร้อน (รหัสสาขา 239) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาสอยดาว(รหัสสาขา 252) โทรศัพท์ : 0-3938-1035 , 1301
  • สาขาเทสโก้โลตัส จันทบุรี(รหัสสาขา 484) โทรศัพท์ : 0-3930-3414
  • สาขาถนนตรีรัตน์(รหัสสาขา 242) โทรศัพท์ : 0-3932-5930 ถึง 1อัคคีภัย

 1. จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดน้ำ 4 ภาค(พัทยา) (รหัสสาขา 227) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขานาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)(รหัสสาขา 200751) โทรศัพท์ : 0-3823-5786 ถึง 7
  • สาขาถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา)(รหัสสาขา 201148) โทรศัพท์ : 0-3825-2445 ถึง 6
  • สาขาเซ็นทรัล มารีนา พัทยา(รหัสสาขา 200978) โทรศัพท์ : 0-3819-7845-6ปิดทำการชั่วคราวก่อนปิดควบรวม

 1. สาขาเซ็นจูรี่ (รหัสสาขา 481) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาซอยอารีย์(รหัสสาขา 172) โทรศัพท์ : 0-2271-2570 -3, 2575 -6
  • สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(รหัสสาขา 7) โทรศัพท์ : 0-2298-0016 ถึง 20
  • สาขาสาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รหัสสาขา 1401) โทรศัพท์ : 0-2354-3806-7


 2. สาขาลาดปลาเค้า 41 (รหัสสาขา 199) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน(รหัสสาขา 1081) โทรศัพท์ : 0-2570-8201 ถึง 2
  • สาขาพหลโยธิน 39(รหัสสาขา 39) โทรศัพท์ : 0-2561-1725 -6, 3458, 4849
  • สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน(รหัสสาขา 1041) โทรศัพท์ : 0-2579-9810 ถึง 11


 3. สาขาเขาตาโล (พัทยา ซอย 83) (รหัสสาขา 1008) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเนินพลับหวาน (พัทยาซอย 53)(รหัสสาขา 1109) โทรศัพท์ : 0-3840-6546 ถึง 7
  • สาขาถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา)(รหัสสาขา 1148) โทรศัพท์ : 0-3825-2445 ถึง 6
  • สาขาพัทยาใต้(รหัสสาขา 221) โทรศัพท์ : 0-3842-5014 -6, 9275 -6


 4. สาขาโลตัส สตูล (รหัสสาขา 1069) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาควนกาหลง(รหัสสาขา 919) โทรศัพท์ : 0-7479-7019 ถึง 21
  • สาขาสตูล(รหัสสาขา 910) โทรศัพท์ : 0-7472-1340 ถึง 1ปิดทำการชั่วคราวก่อนย้ายสาขา

 1. สาขาสวนพลู (รหัสสาขา 182) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ถนนสาทร)(รหัสสาขา 170) โทรศัพท์ : 0-2670-1700 ถึง 4
  • สาขาอาคาร ซิลลิค เฮ้าส์(รหัสสาขา 968) โทรศัพท์ : 0-2235-6292 ถึง 3
  • สาขาสีลม(รหัสสาขา 22) โทรศัพท์ : 0-2233-2383 ถึง 4 , 0-2235-8153 ถึง 4


 2. สาขาถนนวิรัชหงษ์หยก (รหัสสาขา 1158) ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต(รหัสสาขา 494) โทรศัพท์ : 08-4075-8604
  • สาขาถนนรัษฎา(รหัสสาขา 819) โทรศัพท์ : 0-7621-2397 , 0-7621-4101 , 0-7621-7632
  • สาขาเทสโก้โลตัส ภูเก็ต(รหัสสาขา 1347) โทรศัพท์ : 0-7630-4320
Apologies for any inconvenience.