ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - October
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - October  
(0.56 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - September
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - September  
(0.55 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - August
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - August  
(0.58 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - July
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - July  
(0.44 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - June
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - June  
(0.52 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - May
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - May  
(0.58 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - April
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - April  
(0.05 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - March
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - March  
(0.53 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - February
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2023 - February  
(0.57 MB) PDF