ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - October
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - October  
(0.08 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - September
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - September  
(0.04 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - August
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - August  
(0.09 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - July
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - July  
(0.10 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - June
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - June  
(0.10 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - May
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - May  
(0.06 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - April
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - April  
(0.07 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - March
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - March  
(0.08 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - February
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2020 - February  
(0.08 MB) PDF