ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - November
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - November  
(0.07 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - October
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - October  
(0.19 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - September
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - September  
(0.20 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - August
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - August  
(0.15 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - July
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - July  
(0.14 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - June
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - June  
(0.08 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - May
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - May  
(0.21 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - April
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - April  
(0.03 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - March
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2021 - March  
(0.04 MB) PDF