ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - August
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - August  
(0.07 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - July
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - July  
(0.06 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - June
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - June  
(0.06 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - May
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - May  
(0.08 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - April
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - April  
(0.06 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - March
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - March  
(0.56 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - February
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - February  
(0.57 MB) PDF
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - January
Summary Statement of Assets and Liabilities (C.B. 1.1) 2022 - January  
(0.06 MB) PDF