ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Quarterly Financial Statements 3Q2020
Quarterly Financial Statements 3Q2020  
(0.75 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 2Q2020
Quarterly Financial Statements 2Q2020  
(1.71 MB) PDF
Quarterly Financial Statement 2Q2020 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement 2Q2020 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.28 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 1Q2020
Quarterly Financial Statements 1Q2020  
(1.13 MB) PDF
Quarterly Financial Statement 1Q2020 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement 1Q2020 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.30 MB) PDF