ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Quarterly Financial Statements 3Q2022
Quarterly Financial Statements 3Q2022  
(1.04 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q3 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q3 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.30 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q2 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q2 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.29 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q1 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q1 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.31 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 2Q2022
Quarterly Financial Statements 2Q2022  
(2.38 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 1Q2022
Quarterly Financial Statements 1Q2022  
(0.90 MB) PDF