ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Quarterly Financial Statement Q4 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q4 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.30 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 4Q2022
Quarterly Financial Statements 4Q2022  
(2.15 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 3Q2022
Quarterly Financial Statements 3Q2022  
(1.04 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q3 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q3 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.30 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q2 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q2 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.29 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q1 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q1 2022 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.31 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 2Q2022
Quarterly Financial Statements 2Q2022  
(2.38 MB) PDF
Quarterly Financial Statements 1Q2022
Quarterly Financial Statements 1Q2022  
(0.90 MB) PDF