ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Quarterly Financial Statements 1Q2021
Quarterly Financial Statements 1Q2021  
(0.89 MB) PDF
Quarterly Financial Statement Q1 2021 - Vientiane Branch (Lao Version)
Quarterly Financial Statement Q1 2021 - Vientiane Branch (Lao Version)  
(1.21 MB) PDF