ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Management Discussion and Analysis 4Q2019
Management Discussion and Analysis 4Q2019  
(0.65 MB) PDF
Management Discussion and Analysis 3Q2019
Management Discussion and Analysis 3Q2019  
(0.56 MB) PDF
Management Discussion and Analysis 2Q2019
Management Discussion and Analysis 2Q2019  
(0.24 MB) PDF
Management Discussion and Analysis 1Q2019
Management Discussion and Analysis 1Q2019  
(0.17 MB) PDF