เป๋าตุง กรุงไทย
เป๋าตุง กรุงไทย
ขายสะดวก รับเงินคล่องใน App เดียว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ขายคล่อง
รับเงินสะดวกได้ทุกธนาคาร ผ่าน QR Code
checkimg
แจ้งเตือนทันที เมื่อเงินเข้า
checkimg
ดูสรุปยอดขายได้ทุกวัน
checkimg
ประหยัดเวลา รับ/ทอนเงินสด
checkimg
ใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
ทั้ง Smart Phone และ Tablet
checkimg
ร้านค้าสร้าง QR Code ได้เอง
HIGHLIGHT Unique Features

สมัครเป็นร้านค้า “เป๋าตุง กรุงไทย” ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
เอกสารการสมัคร
  • บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่ผูกบริการพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ใบคำขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการเป๋าตุง กรุงไทย